18thJan

Letër të hapur programit “Dua të të bëj të lumtur”-Top Channel”.

Rrjeti i Fuqizimit të Gruas në Shqipëri letër të hapur programit “Dua të të bëj të lumtur”-Top Channel”.   Rrjeti i Fuqizimit të Gruas në Shqipëri së bashku me 22 organizata të shoqërisë civile që punojnë për mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të njeriut, të drejtave të vajzave dhe grave, si edhe me fokus të veçantë

23rdJul

Kur mbyll sytë dhe mendon për paqen, çfarë sheh?!

Në kuadër të Ditëve të Paqes, grupi i peacebuilders mbështeti nismën kreative të të rinjve të Gjimnazit “NENE TEREZA” Bushat të cilët në mbishkrimin: “Kur mbyll sytë dhe mendon për paqen, çfarë sheh?!” synuan të nxisnin mendimin kreativ në bashkëveprimin mes bashkëmoshatarëve në shkollën e të tyre në qasjen drejt tolerancës dhe paqes mes njeri-tjetrit.

23rdJul

Paqja fillon me buzëqeshje dhe bashkëpunim

Në kuadër të Ditëve të Paqes, grupi i peacebuilders mbështeti iniciativën e të rinjve të Gjimnazit “Monsignor Luçiano Agustini” Vau Dejës, në nismën e tyre “Paqja fillon me buzëqeshje dhe bashkëpunim” që përkrah idenë se paqja në shkollë duhet të nisë me angazhimin e të rinjve në ndërtimin e paqes në shkollë duke theksuar rëndësinë

23rdJul

Këndi i Paqes

Në kuadër të Ditëve të Paqes,të rinj të Gjimnazit “Oblikë” me ndihmën e të rinjve të grupit peacebuilders ndërtuan në shkollën e tyre “Këndin e Paqes”, duke shfrytëzuar goma të ricikluara . Ata ndërtuan “Këndin e Paqes” duke formuar simbolin e paqes i cili do të bëhet pjesë e simbolikës së shkollës, që nënkupton mungesën

23rdJul

Bashkë kundër ekstremizmit dhe radikalizmit të dhunshëm

“Gruaja tek Gruaja”,zhvilloj performancën: “Bashkë kundër ekstremizmit dhe radikalizmit të dhunshëm” me pjesëmarrjen e të rinjve aktivistë të grupit të peacebuildersave të Gjimnazit “28 Nëntori” dhe Gjimnazit “Oso Kuka” pranë sheshit “Luigj Gurakuqi”, Shkodër. Performanca u konceptua nga vetë nxënësit si një formë e të shprehurit publikisht angazhimin dhe vullnetin e të rinjve në luftën

23rdJul

Rritja e ndërgjegjësimit të të rinjve ndaj fenomenit të radikalizmit dhe ekstremizmit të dhunshëm

Gruaja tek Gruaja” zhvilloi dy sesione informuese me temë: “Rritja e ndërgjegjësimit të të rinjve ndaj fenomenit të radikalizmit dhe ekstremizmit të dhunshëm” me pjesëmarrjen e 50 të rinjve të Gjimnazit “28 Nëntori” si dhe “Kol Idromeno”. Të ftuar në këto takime ishin përfaqësues të komuniteteve fetare në Bashkinë Shkodër, Z.Denis Kopliku, ”Kisha Ungjillore”, Dom

7thMar

13 SHTATOR

“Gruaja tek Gruaja” pati kënaqesinë të mirëprese në një vizitë studimore përfaqësues nga organizata Terre des hommes Misioni në Shqipëri. Qëllimi i kësaj vizite ishte bashkëndarja e eksperiencave dhe njohurive me përfaqësues të organizatës “Gruaja tek Gruaja” si pjesë e shoqërise civile, Shkodër në kuadër të një studimi që Terre des hommes Misioni në Shqipëri

7thMar

16 SHTATOR 2016

“Gruaja tek Gruaja” si anëtare e rrjetit WAVE (Women Against Violence Europe) po ndjek një takim 3 ditorë konsultues me anëtare të këtij rrjeti lidhur me shkëmbimin e eksperiencave pozitive sa i takon bashkërendimit të punës me institucionet përgjegjese për implementimin e ligjit të dhunës në familje. Gjatë këtij takimi po diskutohet mënyra se si