10thMar

PROGRAM MBI INTEGRATED SECURITY

Programi mbi Integrated Security përfshin një cikël 2 ditorë ëorkshopi i hartuar për aktivistet e të drejtave të grave me qëllim asistimin në ndërtimin e teknikave të mbrojtjes dhe mirëqënies së tyre fizike dhe emocionale. Ky ëorkshop u jep mundësinë aktivistëve të flasin lidhur me cështjet që kanë në fokus mirëqënien e tyre, po kështu kërcënimet dhe sfidat të cilat ato ndeshin në përditshmërinë e tyre si aktiviste.
Qëllimi:
T’i mundësojë grave aktiviste të të drejtave të njeriut të zhvillojnë strategji mbrojtëse me në fokus sigurinë dhe mirëqënien e tyre fizike.
Përfituesit: Të rinj aktivistë të të drejtave të grave pjesë e shoqërisë civile