1stAug

Udhëzime për të mbështetur më mirë gratë dhe vajzat viktima të dhunës përgjatë pandemisë COVID-19 – Platforma1 për Fuqizimin e Shoqërisë Civile

Woman to Woman is implementing this project as part of the regional programme on ending violence against women in the Western Balkans and Turkey, ‘Implementing Norms, Changing Minds,’ funded by the European Union and implementedbyUNWomen.”

#changingmindstoEVA

Leave a Comment