18thJan

Letër të hapur programit “Dua të të bëj të lumtur”-Top Channel”.

Rrjeti i Fuqizimit të Gruas në Shqipëri letër të hapur programit “Dua të të bëj të lumtur”-Top Channel”.

 

Rrjeti i Fuqizimit të Gruas në Shqipëri së bashku me 22 organizata të shoqërisë civile që punojnë për mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të njeriut, të drejtave të vajzave dhe grave, si edhe me fokus të veçantë viktimat e dhunës me bazë gjinore ka reaguar përmes një letre të hapur drejtuar televizionit kombëtare Top Channel. Duke marre shkas nga një prej rasteve të shfaqura në programin: “Dua të të bëj të lumtur” Top Channel, në emisionin e radhës të datës 12.01.2019. Organizatat e shoqërisë  kanë mbajtur një qëndrim publik duke reaguar përmes një letre të hapur drejtuar televizionit kombëtare Top Channel ku përmes kësaj letre u bëhet thirrje drejtuesve të programit për shmangien e trajtimit riviktimizues ndaj viktimave të dhunës në familje dhe për dhënien e mesazheve të drejta kundër dhunës me bazë gjinore

 

Letra e plotë drejtuar Televizionit Kombëtar “Top Channel” – Programit  “Dua të të bëj të lumtur”.

                        

Tiranë, 17.01.2019

 

LETËR E HAPUR

 

Drejtuar:                     Televizionit Kombëtar “Top Channel” – Programit  “Dua të të bëj të lumtur”.

 1. Ben Blushi, Drejtor i Përgjithshëm i Top Channel

 

Për dijeni:                  Autoritetit të Medias Audiovizive

Këshillit Shqiptar të Medias

Unionit të Gazetarëve Shqiptarë

Shoqatës së Gazetarëve Profesionistë të Shqipërisë

Lidhjes së Gazetarëve të Shqipërisë

Shoqatës së Mediave Elektronike Shqiptare

Shoqatës së Gazetarëve për Drejtësi

 

Lënda:                        Thirrje për shmangien e trajtimit riviktimizues ndaj viktimave të dhunës në familje dhe për dhënien e mesazheve të drejta kundër dhunës me bazë gjinore

 

Të nderuar/a përfaqësues/e të programit: “Dua të të bëj të lumtur”, pranë televizionit kombëtar ‘Top Channel’

Ju drejtohemi në emër të një grupi organizatash që punojnë për mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të njeriut, të drejtave të vajzave dhe grave, si edhe me fokus të veçantë viktimat e dhunës me bazë gjinore.

Duke shprehur konsideratën për punën tuaj për informimin dhe ndërgjegjësimin e qytetarëve në luftën kundër dhunës me bazë gjinore dhe dhunës në familje e duke shpresuar në bashkëpunimin dhe mirëkuptimin tuaj, Ju drejtohemi  me shqetësim lidhur me trajtimin e një prej historive personale të shfaqura në programin “Dua të të bëj të lumtur”, në televizionin kombëtar Top Channel, më datë 12 Janar 2019.

Gjatë transmetimit të programit, u përshkrua në mënyrë të detajuar historia e një gruaje viktimë e dhunës në familje ushtruar nga bashkëshorti i saj. Konsiderojmë se mënyra e trajtimit të historisë personale të Znj. E. justifikon dhe legjitimon ushtrimin e dhunës me bazë gjinore, duke u bërë faktor në riviktimizimin e vajzave e grave të dhunuara. Trajtimi jo i drejtë i këtij rasti abuzimi ka nxitur një valë të re komentesh të cilat paragjykojnë gratë e dhunuara, duke justifikuar dhunën ndaj  tyre. Kjo qasje përforcon stereotipet gjinore ku gratë perceptohen si të nënrenditura, si pronë dhe ku dhuna tolerohet apo justifikohet dhe vjen si pasojë e një “faji” të viktimës. Pavarësisht se Znj. E. është në moshë madhore dhe është përgjegjëse për vendimet/zgjedhjet e saj, ne vlerësojmë se kjo histori nuk duhej përdorur në një fokus mediatik të tillë.

Vlerësojmë faktin se gjatë emisionit u theksua funksionimi dhe zbatimi i Ligjit nr. 9669, ‘’Për masa ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare’’. Nga ana tjetër, kemi besimin që ju mund të bëni punë më të mirë për të luftuar mendësinë problematike të shoqërisë shqiptare që përligj dhunën me bazë gjinore.

Nxitur nga kjo ngjarje, duke u bazuar në nenet e Kodit të Transmetuesve Audiovizivë të AMA-s[1], kërkojmë bashkëpunimin tuaj për të reflektuar qëndrimet e mëposhtme:

 • Respektimin e parimeve etike gjatë transmetimit të materialeve që kanë të bëjnë me viktimat e dhunës me bazë gjinore dhe dhunës në familje, duke shmangur promovimin e rasteve të cilat pranojnë dhe justifikojnë dhunën, direkt apo indirekt. Raportimi i dhunës si një ‘gabim‘ dhe promovimi i ndjenjës së fajit dhe nevojës për të kërkuar falje nga ana e viktimës së dhunës, mund të nxisë viktima të tjera të heqin dorë nga raportimi i dhunës dhe si pasojë duke vënë në rrezik jetët e tyre. Në nivel shoqëror një qëndrim i tillë i medias përforcon stereotipet gjinore.
 • Ju ftojmë t’i bashkoheni qëndrimeve tona për të ndërtuar një shoqëri ku dhuna nuk tolerohet për asnjë arsye. Qasja shoqërore, e përforcuar edhe nga media ku kërkohen faji, apo motive e arsye që e “çuan” dhunuesin të dhunojë duhet të marrë fund.
 • Forcimin e bashkëpunimit mes Medias dhe Shoqërisë Civile nëpërmjet nismave të përbashkëta, për të përmirësuar mënyrën e trajtimit të rasteve të dhunës me bazë gjinore dhe dhunës në familje, si dhe ndërgjegjësimin e publikut lidhur me të drejtat e njeriut. Media duhet të jetë një faktor emancipues për stereotipet, rolet, pabarazinë gjinore dhe qëndrimet diskrimuese.
 • Sugjerojmë, që të konsultoheni me ekspertë të fushës paraprakisht në rastet kur prezantoni histori apo ngjarjeve që trajtojnë dhunën me bazë gjinore dhe dhunën në familje, për të shmangur trajtimin jo të duhur të këtyre problematikave madhore të shoqërisë dhe familjeve shqiptare.

Duke besuar në ndërgjegjësimin tuaj si qytetarë dhe profesionistë të medias kërkojmë edhe një herë t`u kushtoni vëmendjen e duhur parashtrimeve tona, si dhe shprehim gadishmërinë tonë për bashkëpunim të mëtejshëm.

 

Sinqerisht,

 

 1. AËEN – Rrjeti i Fuqizimit të Gruas në Shqipëri
 2. Forumi Gruas Elbasan
 3. Gruaja tek Gruaja, Shkodër
 4. Linja e Këshillimit për Gra dhe Vajza
 5. Qendra Aleanca Gjinore për Zhvillim, Tiranë
 6. Qendra Për Nisma Ligjore Qytetare, Tiranë
 7. Qendra Psiko-sociale “Vatra”, Vlorë
 8. Shoqata e Grave me Probleme Sociale, Durrës
 9. Shoqata “Unë Gruaja”, Pogradec
 10. Shoqata “Agritra Vizion”, Peshkopi
 11. Shoqata “Jona”, Sarandë
 12. Zyra për Djem dhe Burra, Shkodër
 13. Zyra për Djem dhe Burra, Tiranë
 14. Civil Right Defenders
 15. Aleanca Kundër Diskriminimit të LGBT
 16. Fondacioni Shqiptar i Personave me Aftësi të Kufizuar
 17. Qendra T’REJA
 18. Shërbimi Ligjor Falas – TLAS
 19. Në Dobi të Gruas Shqiptare
 20. Lëvizja Rinore Egjyptiane dhe Rome
 21. Strehëza për gra dhe vajza në Tiranë
 22. Qendra Shqiptare për Popullsinë dhe Zhvillimin
 23. Qendra për Zhvillim Komunitar “Sot për të Ardhmen”
 24. Komiteti Shqiptar i Helsinkit
 25. Qendra për të Drejtat e Gruas Rome
 26. Organizata ‘Të ndryshëm & të barabartë’
 27. Shërbimi Ligjor Falas Tiranë TLAS
 28. Shoqata Kombëtare e Punonjësve Sociale
 29. Qendra ‘Të Drejtat e Njeriut në Demokraci’
 30. Fondacioni ‘Mary Ëard Loreto’
 31. Shoqata ‘Refleksione’
 32. Pro-LGBT
 33. Portali ‘Historia ime’
 34. Res Publica
 35. Qendra për të Drejtat e Fëmijëve në Shqipëri (CRCA)

 

  Kodit të Transmetuesve Audiovizivë, 1.5, Parimet Themelore; 2.1, Këshilli i Ankesave; 3.5, E drejta për Privatësi dhe Mbrojtjen e të Drejtave Personale; dhe 4.8, Transmetimi i Programeve Informative

Leave a Comment