Programi i parandalimit në grupmoshat 11-14 vjeç


 Programi i parandalimit në grupmoshat 11-14 vjeç përfshin një cikël të specializuar seminaresh trajnimi të hartuar për nxënës të shkollave 9 vjeçare në zonat rurale dhe urbane në Shkodër me qëllim edukimin e fëmijëve  lidhur me sjelljet tolerante,empatike dhe pro sociale.Ky program implementohet nga psikologë të organizatës “Gruaja tek Gruaja” si dhe “Zyrës për Djem dhe Burra” në bashkëpunim me Drejtorinë Arsimore Rajonale Shkodër.
Qëllimi:
T’i edukojë të rinjtë të grupmoshës 11-14 vjeç  me sjellje tolente, empatike dhe pro sociale
Përfituesit:
Fëmijë të grupmoshës 11- 14 vjeç të shkollave 9 vjeçare në zonat rurale dhe urbane të Bashkisë Shkodër