Program trajnimi me advokuesit në komunitet (stafet e qendrave shëndetësore, mësuesit dhe stafet e institucioneve lokale)“Gruaja tek Gruaja” ofron një program të specializuar trajnimi me (advokuesit në komunitet) përkatësisht me stafet e institucioneve të cilët janë në kontakt të drejtpërdrejtë me komunitetin dhe shërbimet  komunitare. Ky program synon ngritjen e kapaciteteve kryesisht të stafeve pedagogjike si dhe të stafeve në qendrat shëndetësore në zonat rurale të Bashkisë Shkodër,Vau Dejës,Malësi e Madhe si dhe Pukë me qëllim identifikimin dhe orientimin e rasteve të dhunës në familje.  

Qëllimi: Ngritja e kapaciteteve të qëndrueshme in loco, të afta të identifikojnë,orientojnë referojnë raste të dhunës në familje pranë qendrës tonë.

Përfituesit:
Stafe të qendrave shëndetësore (infermierë, doktorë në qendrat shëndetësore) të Bashkisë Shkodër,Malësi e Madhe,Pukë,Vau Dejës
Mësues të lëndëve të formimit shoqëror të shkollave të mesme ku do të zhvillohen aktivitetet respektivisht në Bashkinë Shkodër,Malësi e Madhe,Pukë,Vau Dejës
Stafe të institucioneve lokale në Bashkinë Shkodër,Malësi e Madhe,Pukë,Vau Dejës