Vullnetarët

Cdo vit, një mesatare prej 6-10 vullnetarësh në muaj japin kontributin e tyre pranë organizatës “Gruaja tek Gruaja”, kryesisht studentë nga Fakulteti i Shkencave Sociale por gjithashtu edhe nxënës të shkollave të mesme, pjesë e klubit të vullnetarëve. Stafi i organizatës “Gruaja tek Gruaja” ka tashmë një eksperiencë të mirë në bashkërendimin e punës me skuadrat vullnetare duke mbështetur dhe ofruar informacionin dhe njohuritë e duhura sipas nevojave dhe kërkesave që vullnetarët kanë duke i bërë dhe pjesë të trajnimeve dhe programeve të ndryshme të ofruara nga organizata. Klubi i vullnetarëve numëron mesatarisht rreth 70 vullnetarë në vit të cilët angazhohen kryesisht gjatë fushatave sensibilizuese dhe lehtësojnë gjithashtu aktivitete të ndryshme me fokus të rinjtë.