Përfituesit

-    Gra,vajza,fëmijë të Bashkisë Shkodër, Malësi e Madhe,Pukë, Vau Dejës
-    Burra dhe djem me sjellje agresive /të dhunshme  të Bashkisë Shkodër,Malësi e Madhe,Pukë,Vau Dejës
-    Përfaqësues të institucioneve lokale përgjegjëse për implementimin e ligjit Nr.9669, DATË 18.12.2006  PËR MASA NDAJ DHUNËS NË MARRËDHËNIET FAMILJARE
-    Të rinj të shkollave 9 vjeçare dhe të mesme të Bashkive Shkodër,Malësi e Madhe,Pukë,Vau Dejës
-    Gra intelektuale (mësues, doktorë, përfaqësues të institucioneve lokale) në Shkodër,Malësi e Madhe,Pukë, Vau Dejës.
-    Studentë të Universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi”,Fakultetit të Shkencave të Edukimit të degës Cikël I Ulët dhe Master në Mësues