16 SHTATOR 2016

"Gruaja tek Gruaja" si anëtare e rrjetit WAVE (Women Against Violence Europe) po ndjek një takim 3 ditorë konsultues me anëtare të këtij rrjeti lidhur me shkëmbimin e eksperiencave pozitive sa i takon bashkërendimit të punës me institucionet përgjegjese për implementimin e ligjit të dhunës në familje.

Read more...

13 SHTATOR

"Gruaja tek Gruaja" pati kënaqesinë të mirëprese në një vizitë studimore përfaqësues nga organizata Terre des hommes Misioni në Shqipëri.

Read more...

20 KORRIK 2016

Trajnim mbi buxhetimin e pergjigjshem gjinore ne institucionet lokale :njohja dhe realizimi i integrimit gjinore ne politikat publike me pjesemarrjen e stafeve te bashkive Shkoder,Vau Dejes dhe Malesi e Madhe si dhe perfaqesues nga organizata te shoqerise civile mbeshtetur nga CIES.

Read more...
Subscribe to this RSS feed