INFOSESSION:”PSE DUHET TË SHQETËSOHEM NGA PABARAZIA GJINORE?!”

Në muajin Mars, #DedikuarGruas, “Gruaja tek Gruaja” & Drejtoria e Shërbimeve Sociale, Strehimit dhe Shëndetit Publik, Bashkia Shkodër, në vijim të aktiviteteve të përbashkëta ndërgjegjësuese, zhvilluan takimin me temë: “Pse duhet të shqetësohem nga pabarazia gjinore?!”, me pjesëmarrjen e komunitetit të Qendrës Komunitare “Për Familjen”, nr. 3. Të pranishëm në këtë takim ishin përfaqësues nga

Hapja e ekspozitës fotografike:“BURRAT DINË ME DASHTË”

Në muajin e Gruas, “Gruaja tek Gruaja”, “Zyra Për Djem dhe Burra” në bashkëpunim me Rrjeti i Fuqizimit të Gruas në Shqipëri (AWEN) sollën për publikun kryeqytetas ekspozitën shëtitëse “Burrat dinë me dashtë” në Qendrën Rinore Tiranë. Ekspozita shëtitëse “Burrat dinë me dashtë” përmban fotografi që tregojnë ndryshimin e roleve gjinore brenda familjes si dhe