InfoSession/Nëse jam viktimë e trafikimit kush më ndihmon?!

Në ditët informuese në kuadër të muajit sensibilizues kundër trafikimit të personave, sëbashku me pjesëmarrjen aktive të 38 të rinjve të gjimnazit “Oso Kuka”, zhvilluam sesionin informues me temë: “Nëse jam viktimë e trafikimit kush më ndihmon?!” Gjatë bashkëbisedimit me të rinjtë, ndamë informacione të vlefshme lidhur me trafikimin e personave, format e shfrytëzimit, mënyrat

Letër e Hapur ndaj gjuhës seksiste e diskriminuese të Skender Gjinushit.

LETËR E HAPUR  Drejtuar: Asamblesë së Akademisë së Shkencave të Shqipërisë  Për dijeni: Kuvendi i Shqipërisë Komisionit Parlamentar për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë, Nënkomisionit për Çështjet e të Miturve, Barazisë Gjinore, Dhunës në Familje,                                     Z.Ilir Meta, Presidenti i Republikës së Shqipërisë Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi Avokates