PROGRAM TRAJNIMI MBI BUXHETIMIN E PËRGJIGJSHËM GJINORË

“Gruaja tek Gruaja” ofron për stafet e Bashkisë Shkodër, Vau Dejës dhe Malësi e Madhe  një program të çertifikuar trajnimi lidhur me njohjen dhe realizimin e integrimit gjinorë në politikat publike. Ky program synon të japë një asistencë teknike për mbështetjen dhe zhvillimin e konceptit “gender mainstreaming” në qeverisjen lokale i cili do të favorizojë

PROGRAM KËSHILLIMI PËR DHUNUESIT

Programi i këshillimit për burrat e dhunshëm është një program ndërhyrjeje, që synon t’u vijë në ndihmë dhunuesve përmes teknikave specifike të ndërhyrjes. Ky program përmban lloje të terapive rehabilituese, me qëllim menaxhimin dhe moderimin e sjelljeve të dhunshme. Përmes këtij programi këshilluesit kanë si qëllim të rrisin vetbesimin e klientëve duke i ofruar mënyra

PROGRAM INTERNSHIPI

Organizata ”Gruaja tek Gruaja” ofron mundësi praktike profesionale për studentë që ndjekin studimet në sistemin 3 vjeçar Bachelor, si dhe ato që ndjekin studimet pas universitare, student të sapodiplomuar brenda dhe jashtë vendit. Në kuadër të marrëveshjes së bashkëpunimit me Universitetin e Shkodrës “Luigj Gurakuqi” studentë që ndjekin studimet në Fakultetin e Shkencave të Edukimit

13 SHTATOR

“Gruaja tek Gruaja” pati kënaqesinë të mirëprese në një vizitë studimore përfaqësues nga organizata Terre des hommes Misioni në Shqipëri. Qëllimi i kësaj vizite ishte bashkëndarja e eksperiencave dhe njohurive me përfaqësues të organizatës “Gruaja tek Gruaja” si pjesë e shoqërise civile, Shkodër në kuadër të një studimi që Terre des hommes Misioni në Shqipëri

16 SHTATOR 2016

“Gruaja tek Gruaja” si anëtare e rrjetit WAVE (Women Against Violence Europe) po ndjek një takim 3 ditorë konsultues me anëtare të këtij rrjeti lidhur me shkëmbimin e eksperiencave pozitive sa i takon bashkërendimit të punës me institucionet përgjegjese për implementimin e ligjit të dhunës në familje. Gjatë këtij takimi po diskutohet mënyra se si

VISHU ME KURAJO

#gallery-1 { margin: auto; } #gallery-1 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-1 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-1 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */