Kur mbyll sytë dhe mendon për paqen, çfarë sheh?!

Në kuadër të Ditëve të Paqes, grupi i peacebuilders mbështeti nismën kreative të të rinjve të Gjimnazit “NENE TEREZA” Bushat të cilët në mbishkrimin: “Kur mbyll sytë dhe mendon për paqen, çfarë sheh?!” synuan të nxisnin mendimin kreativ në bashkëveprimin mes bashkëmoshatarëve në shkollën e të tyre në qasjen drejt tolerancës dhe paqes mes njeri-tjetrit.

Paqja fillon me buzëqeshje dhe bashkëpunim

Në kuadër të Ditëve të Paqes, grupi i peacebuilders mbështeti iniciativën e të rinjve të Gjimnazit “Monsignor Luçiano Agustini” Vau Dejës, në nismën e tyre “Paqja fillon me buzëqeshje dhe bashkëpunim” që përkrah idenë se paqja në shkollë duhet të nisë me angazhimin e të rinjve në ndërtimin e paqes në shkollë duke theksuar rëndësinë

Këndi i Paqes

Në kuadër të Ditëve të Paqes,të rinj të Gjimnazit “Oblikë” me ndihmën e të rinjve të grupit peacebuilders ndërtuan në shkollën e tyre “Këndin e Paqes”, duke shfrytëzuar goma të ricikluara . Ata ndërtuan “Këndin e Paqes” duke formuar simbolin e paqes i cili do të bëhet pjesë e simbolikës së shkollës, që nënkupton mungesën

Bashkë kundër ekstremizmit dhe radikalizmit të dhunshëm

“Gruaja tek Gruaja”,zhvilloj performancën: “Bashkë kundër ekstremizmit dhe radikalizmit të dhunshëm” me pjesëmarrjen e të rinjve aktivistë të grupit të peacebuildersave të Gjimnazit “28 Nëntori” dhe Gjimnazit “Oso Kuka” pranë sheshit “Luigj Gurakuqi”, Shkodër. Performanca u konceptua nga vetë nxënësit si një formë e të shprehurit publikisht angazhimin dhe vullnetin e të rinjve në luftën

Rritja e ndërgjegjësimit të të rinjve ndaj fenomenit të radikalizmit dhe ekstremizmit të dhunshëm

Gruaja tek Gruaja” zhvilloi dy sesione informuese me temë: “Rritja e ndërgjegjësimit të të rinjve ndaj fenomenit të radikalizmit dhe ekstremizmit të dhunshëm” me pjesëmarrjen e 50 të rinjve të Gjimnazit “28 Nëntori” si dhe “Kol Idromeno”. Të ftuar në këto takime ishin përfaqësues të komuniteteve fetare në Bashkinë Shkodër, Z.Denis Kopliku, ”Kisha Ungjillore”, Dom

PROGRAM LIDERSHIPI

Programi i lidershipit përfshin një cikël trajnimesh për të rinj të grupmoshave 15-18 vjeç. Ky program synon të krijojë mundësi të reja për ngritjen e kapaciteteve të të rinjve bazuar në programe ndërkombëtare idershipi. Krahas kësaj ky program shërben për identifikimin dhe prodhimin e liderëve të rinj të aftë për të kontribuar në veprimtarinë e

TRAJNIMI ME ADVOKUESIT NË KOMUNITET

PROGRAM TRAJNIMI ME ADVOKUESIT NË KOMUNITET (STAFET E QENDRAVE SHËNDETËSORE, MËSUESIT DHE STAFET E INSTITUCIONEVE LOKALE) “Gruaja tek Gruaja” ofron një program të specializuar trajnimi me (advokuesit në komunitet) përkatësisht me stafet e institucioneve të cilët janë në kontakt të drejtpërdrejtë me komunitetin dhe shërbimet  komunitare. Ky program synon ngritjen e kapaciteteve kryesisht të stafeve

PROGRAME TRAJNIMI ME PËRFAQËSUES TË STRUKTURAVE VENDORE DHE ORGANIZATAVE LOKALE

“Gruaja tek Gruaja” harton dhe ofron programe trajnuese,ëorkshope me partnerët (përfaqësues të njësive të pushtetit vendor dhe të organizatave lokale) me qëllim informimin dhe trajnimin e tyre në lidhje me Strategjinë e Barazisë Gjinore dhe Dhunën në Familje, Ligjin për Dhunën si dhe ligje e akte nënligjore të tjera të ngjashme. Qëllimi: Ngritja e kapaciteteve

PROGRAM I CIKLIT TË KËSHILLIMIT PËR KARRIERË DHE PUNËSIM

“Gruaja tek Gruaja” aplikon programe trajnuese në këshillim për karrierë dhe punësim me pjesëmarrjen e një grupi prej 10-15 grash dhe vajzash të zonave rurale dhe urbane, përfituese të shërbimeve të organizatës “Gruaja tek Gruaja”. Programi synon që krahas mbështetjes së ofruar të mund të lehtësojë aksesin e këtyre grave në shërbime publike si dhe

PROGRAM MBI INTEGRATED SECURITY

Programi mbi Integrated Security përfshin një cikël 2 ditorë ëorkshopi i hartuar për aktivistet e të drejtave të grave me qëllim asistimin në ndërtimin e teknikave të mbrojtjes dhe mirëqënies së tyre fizike dhe emocionale. Ky ëorkshop u jep mundësinë aktivistëve të flasin lidhur me cështjet që kanë në fokus mirëqënien e tyre, po kështu