7thMar

13 SHTATOR

“Gruaja tek Gruaja” pati kënaqesinë të mirëprese në një vizitë studimore përfaqësues nga organizata Terre des hommes Misioni në Shqipëri.

Qëllimi i kësaj vizite ishte bashkëndarja e eksperiencave dhe njohurive me përfaqësues të organizatës “Gruaja tek Gruaja” si pjesë e shoqërise civile, Shkodër në kuadër të një studimi që Terre des hommes Misioni në Shqipëri po ndërmerr për vlerësimin e nevojave të komunitetit në zonat e Shkodrës,Fierit dhe Lezhes.Ky studim ka si qëllim krijimin e strategjive te ndërhyrjes në mbështetje dhe zhvillim të komuniteteve në nevojë.

Leave a Comment