“Gruaja tek Gruaja” kontribuon në reduktimin e dhunës në familje dhe rritjen e mirëqënies së grave dhe vajzave nëpërmjet mbështetjes së viktimave të dhunës në familje përmes ofrimit të shërbimeve psiko-sociale për familjen:

  • Asistencë psikologjike për gra dhe vajza viktima të dhunës në familje
  • Konsulencë juridike dhe përfaqësim ligjor
  • Strehim emergjent 48 orësh për viktimat e dhunës në familje
  • Këshillim psikologjik për djem dhe burra të dhunshëm ( Zyra për Djem dhe Burra/ ZDB)

Kërkoni Ndihmë?!

Raporto/Shpëto

+ 355 69 33 10 172 / + 355 69 60 90 527

AKTIVITETE

13 SHTATOR

“Gruaja tek Gruaja” pati kënaqesinë të mirëprese në një vizitë studimore përfaqësues nga organizata Terre…
Read more...

VULLNETARËT TANË

Cdo vit, një mesatare prej 6-10 vullnetarësh në muaj japin kontributin e tyre pranë organizatës “Gruaja tek Gruaja”, kryesisht studentë nga Fakulteti i Shkencave Sociale por gjithashtu edhe nxënës të shkollave të mesme, pjesë e klubit të vullnetarëve.

Projekte

VULLNETARE

GRA

Donatorët